Houtrot? Geheel vervangen is niet altijd nodig!

Achterstallig onderhoud kost alleen maar geld! Om de duurzaamheid van het verfsysteem te kunnen waarborgen is het van essentieel belang dat het houtwerk intact is en dat er geen houtaantastingen aanwezig zijn. Het uitvoeren van preventieve maatregelen zoals open verbindingen dichten, corrigeren van de omtrekspeling bij draaiende delen, glaslatvervanging en kantafrondingen zijn van groot belang voor de kwaliteit van het verfsysteem en behoud van de houten onderdelen.

Niet voor niets worden er tegenwoordig, bij alle nieuwbouw projecten gebruik gemaakt van Neuslatten. Ons advies is ook om alle liggende glaslatten te vervangen door neuslatten om zo de onderhoudsintervallen te vergroten en de kosten te verlagen, ook de kans op het ontstaan van houtrot wordt hiermee drastisch verlaagd.

Als houtrot op tijd wordt geconstateerd en behandeld kan in veel gevallen worden volstaan met reparatie en/ of een deelvervanging. Wanneer er te lang wordt gewacht met het benodigd onderhoud van het houtwerk kan een geheel kozijn en/of deur worden aangetast, waardoor vervanging niet voorkomen kan worden en de kosten vele malen hoger zijn dan het repareren van de onderdelen.